Om församlingen

NYTT LIV – KRISTEN GEMENSKAP  är en biblisk pingstförsamling.

Verksamheten har bedrivits  sedan 2006 med start i Norakyrkan, Danderyds församlingsgård, Kevingeskolan, Djursholms Församlingsgård i Danderyd, Danderydsgården och nu Kevinge Värdshus.

Församlingen registrerades år 2009.

Föreståndare är Gunno Nylander och vi har två äldste samt fem styrelseledamöter.
Gudstjänster har vi t.v. två gånger per månad.
Bönesamlingar har vi varje torsdag på Borgenvägen 12, Danderyd kl.19.00 med sommaruppehåll.